Contoh Soal PAT/UAS Pendidikan Agama Islam Kelas 3 SD Semester 2

Berikut adalah contoh soal pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas 3 SD Semester 2 (Genap) tahun 2022.

Contoh soal ini terdiri dari 25 pilihan ganda hingga essai.

Kunci jawaban pada artikel ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa dapat terlebih dahulu memahami soal kemudian menjawabnya sendiri.

A. Pilihan Ganda

1. Terhadap teman kita harus bersifat …. a. Acuh b. Setia kawan c. Mengejek d. Sombong Jawaban: B

2. Jika ada teman yang membutuhkan bantuan maka kita harus …. a. Pura-pura sibuk b. Melihat dan menontonnya c. Membantu semampunya d. Menyuruh orang lain membantu Jawaban: C

3. Sesama umat islam harus saling membantu, karena umat islam adalah …. a. Saudara kandung b. Bersaudara c. Berkeluarga d. Bermusuhan Jawaban: B

4. Berikut ini adalah contoh sifat terpuji terhadap teman, kecuali …. a. Menjenguk ketika sakit b. Menolong ketika susah c. Menasihati ketika salah d. Mengejek ketiak lucu Jawaban: D

5. Jika kita mempunyai hewan peliharaan maka kita harus …. a. Memberinya makan b. Membiarkannya c. Menyiksanya d. memeras tenaganya Jawaban: A

6. Contoh perilaku yang buruk terhadap binatang adalah …. a. Memeliharanya di kandang b. Mengadunya dengan hewan lain c. Memberinya makanan d. Merawat tempat hidupnya Jawaban: B

7. Berikut ini adalah sifat-sifat mulia yang diajarkan dalam agama islam, kecuali …. a. Setia kawan b. Suka bekerja keras c. Suka mengadu domba d. Saling menyayangi Jawaban: C

8. Arti man jadda wa jadda adalah …. a. Seseorang yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasilnya b. Seseorang yang belajar pasti pintar c. Seseorang yang bersedekah akan mendapat pahala d. Siapa yang tidak solat akan mendapatkan dosa Jawaban: A

9. Umat islam diwajibkan solat wajib sehari semalam sebanyak …. a. 4 waktu b. 5 waktu c. 6 waktu d. 7 waktu Jawaban: B

10. Berikut ini yang bukan temasuk solat fardu adalah …. a. Solat magrib b. Solat ashar c. Solat tarawih d. Solat Subuh Jawaban: C

11. Allah adalah Tuhan yang maha kuasa maka Allah …. a. Membutuhkan manusia b. Tidak membutuhkan bantuan manusia c. Sangat butuh malaikat d. Dibantu para nabi Jawaban: B

12. Allah tidak mempunyai sifat Mumasalatu lil hawadisi yang artinya adalah …. a. Berdiri sendiri b. Menciptakan langit dan bumi c. Sama dengan makhluk d. Maha menciptakan Jawaban: C

Baca juga :  Latihan Soal Dan Jawaban UTS Atau PTS Kelas 3 SD Semester 2 Tema 6 Subtema 3 Dan 4 Buku Tematik

13. Sifat yang tidak mungkin dimiliki Allah SWT dinamakan sifat …. a. Mustahil b. Wajib c. Sunah d. Haram Jawaban: A

14. Al-qur’an adalah kitab suci umat …. a. Kristen b. Islam c. Hindu d. Budha Jawaban: B

15. Sebelum membaca al-qur’an, kita harus suci dari …. a. Hadas kecil b. Makanan c. Minuman d. Dosa Jawaban: A

16. Bacaan ta’awudz berbunyi …. a. Audzu billahi minasy syaitonir rojim b. Alhamdulillahi robbil alamin c. Bismillahirr rohmanir rohim d. Astagfirullahal adzim Jawaban: A

17. Allah itu adalah Dzat yang maha sempurna maka Allah …. a. Mempunyai kekurangan dan kelebihan b. Tidak mempunyai kekurangan c. Tidak mempunyai kelebihan d. Sedikit kekurangan-Nya Jawaban: B

18. Allah mempunyai sifat mustahil berjumlah …. a. 10 b. 20 c. 30 d. 40 Jawaban: B

19. Sifat mustahil adam artinya adalah …. a. Baik b. Pertama c. Ada d. Tidak ada Jawaban: D

210. Contoh perbuatan yang menunjukan cinta terhadap lingkungan adalah …. a. Membuang sampah di sungai b. Menumpuk sampah di jalan c. Melakukan kerja bakti d. Memelihara kelestarian hutan Jawaban: C

21. Solat fardu jika tidak dikerjakan akan mendapatkan …. a. Pahala b. Dosa c. Pujian d. Sedekah Jawaban: B

22. Solat yang dikerjakan pada tengah hari adalah …. a. Solat subuh b. Solat magrib c. Solat dzuhur d. Solat iysa’ Jawaban: C

23. Gerakan solat yang paling akhir adalah …. a. Takbir b. Rukuk c. Sujud d. Salam Jawaban: D

24. Solat yang memiliki jumlah 2 rokaat adalah solat …. a. Magrib b. Subuh c. Isya’ d. Dzuhur Jawaban: B

25. Solat dzuhur dan ashar memilki jumlah rokaat sebanyak …. a. 2 rokaat b. 3 rokaat c. 4 rokaat d. 5 rokaat Jawaban: C

B. Jawablah Pertanyaan-pertanyaan Berikut Ini dengan Benar!

1. Jika kita mempunyai harapan maka kita harus mau …. dan …. 2. Solat yang wajib dikerjakan dinamakan solat …. 3. Solat yang dikerjakan pada saat terbit fajar adalah solat …. 4. Solat magrib dikerjakan pada waktu setelah …. 5. Jumlah rokaat solat Ashar adalah …. rokaat. 6. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai …. 7. Arti sifat fana’ adalah …. 8. Allah mustahil mempunyai sifat hudus. Sifat hudus artinya adalah …. 9. Kita harus menyayanyi binatang karena binatang juga merupakan …. 10. Seseorang yang tidak setia kawan maka akan mempunyai …. teman.

Baca juga :  Kunci Jawaban Tema 7 Kelas 2 SD Halaman 19 20 22 Tematik Subtema 1: Sikap Kebersamaan Ular Dan Tikus

C. Jawablah Pertanyaan-pertanyaan Berikut Ini dengan Benar!

1. Sebutkan 5 contoh sikap cinta terhadap lingkungan ! 2. Sebutkan 3 contoh sikap setia kawan! 3. Sebutkan 5 sifat-sifat mustahil Allah beserta artinya ! 4. Sebutkan 5 Solat fardu beserta jumlah rokaatnya! 5. Tulislah niat solat subuh dan solat magrib!

>>>> KUNCI JAWABAN

B. Essay

1. Berusaha dan berdoa 2. Fardu 3. Subuh 4. Matahari terbenam 5. 4 6. Keindahan 7. Rusak 8. Baru 9. Ciptaan Allah 10. Sedikit

C.

1. 5 contoh sikap cinta terhadap lingkungan adalah sebagai berikut : – Membuang sampah pada tempatnya – Tidak menebang hutan sembarangan – Tidak memburu hewan-hewan langka – Tidak membuang sampah di selokan dan sungai – Melakukan kerja bakti

2. Contoh-contoh sikap setia kawan : – Menolong teman ketika kesusahan – Menjenguk ketika sakit – Meminjami alat tulis kepada teman – Memberikan informasi-informasi kepada teman ketika dia tidak tahu – Menasihati ketika teman salah – Mendukungnya dalam meraih cita-cita

3. 20 Sifat mustahil Allah, yakni: 1. Adam artinya tiada 2. Huduts artinya ada yang mendahului / baru 3. Fana artinya berakhir / tidak kekal 4. Mumatsalatu lil hawaditsi artinya sama dengan makhluk 5. Ihtiyaju lighairihi artinya memerlukan yang lain 6. Ta’adud artinya berbilang 7. Ajzun artinya lemah 8. Karahah artinya terpaksa 9. Jahlun artinya bodoh 10. Mautun artinya mati 11. Shamamun artinya tuli 12. Ama artinya buta 13. Bakamun artinya bisu 14. Kaunuhu ‘ajiyan artinya dzat yang lemah 15. Kaunuhu karihan artinya dzat yang terpaksa 16. Kaunuhu jahilan artinya dzat yang sangat bodoh 17. Mayyitan artinya dzat yang mati 18. Kaunuhu ashamma artinya dzat yang tuli 19. Kaunuhu ‘ama artinya dzat yang buta 20. Kaunuhu abkama artinya dzat yang bisu

4. Salat fardu beserta jumlah rokaatnya : – Solat subuh:2 rokaat – Solat dzuhur: 4 rokaat – Solat ashar: 4 rokaat – Solat magrib: 3 rokaat – Solat isya’: 4 rokaat

5. Niat solat subuh dan magrib : – Niat solat subuh Ushalli fardhu subhi rok’ataini mustaqbilal qiblati ada’am lillahi ta’ala

Baca juga :  10 Contoh Soal ANBK 2022 SMP Bagian Numerik Disertai Kunci Jawaban

– Niat solat maghrib Ushalli fardhu maghribi tsalatsa roka’ati mustaqbilal qiblati ada’am lillahi ta’ala

*Disclaimer: Soal dan jawaban sebagai persiapan dan latihan menghadapi UAS, UKK atau PAT.

Contoh Soal Lainnya

(Tribunnews.com/Widya) (Tribun Pontianak/Dhita Mutiasari)